ЕМИСИЈЕРУБРИКА „МОЈ ГРАД“

Мој град: Историја „Просвјете“ у Градишци

Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ основано је у Сарајеву 18. августа 1902. године, а већ 2. децембра исте године основан је Мјесни одбор „Просвјете“ у Градишци, а 1921. године и у Ламинцима који је престао са радом 1924. године. СПКД „Просвјета“ радило је са неколико прекида до 1949. године и тада је укинуто.

До Другог свјетског рата градишка „Просвјета“ имала је значајне резултате у области образовања и културе. Посебно је значајна изградња ђачких домова и ступендирање студената и ђака. Тако је 1924. године „Просвјети“ дарован Ђачки дом породице Стаке и Ђорђа Ковачевића за школовање сиромашне дјеце.

Већ 1914. године „Просвјета“ је основала у граду књижницу са 325 књига са уступљеном српском читаоницом, те у Ламинцима 1921. године отворена је књижница са 122 књиге под управом Српске земљорадничке задруге. Основана је књижница и у Драгељима 1924. године са 212 књига, такође под управом задруге. Поред наведених књижница у Градишци су радиле и ђачке библиотеке. У Ламинцима је радила и „Просвјетина“ школа за  домаћице.

Поновно покретање рада „Просвјете“ обављено је 1992. године. Покретач и први предсједник био је Павле Гвоић, који је обавио потребне административне послове око регистрације. Гвоић се убрзо разболио па је на мјесто предсједника постављен учитељ Радо Димитријевић, а затим професор Остоја Ђурић, те проф. Слободан Наградић, па свештеник Мирко Милисавић.  Предсједник „Просвјете“ данас је проф. Радана Вила Станишљевић.

Обновљено СПКД „Просвјета“ дало је знатан допринос култури Градишке. Значајне просвјетно- културне активности биле су и до 1999. године, а још значајније када је те године тадашњи предсједник Слободан Наградић покренуо издање годишњака Градишком зборнику.

Од тада је Српско просвјетно и културно друштво „Просвјета“ дало значајан допринос култури Градишке. До сада је објављено 22 Зборника са садржајима из области школства, културе, умјетности, политике, књижевности, историје, социологије, филозофије из прошлих и садашњих времена. „Просвјета“ је дала значајан допринос издавачкој дјелатности.

Издато је више књига посебно из историје и других области градишке прошлости. У организацији „Просвјете“ одржано је више различитих предавања из културе и образовања.

Д. Jанковић