ТВ

PONEDJELJAK 15.4.2024.UTORAK 16.4.2024.SRIJEDA 17.4.2024.ČETVRTAK 18.4.2024.PETAK 19.4.2024.SUBOTA 20.4.2024.NEDJELJA 21.4.2024.
...PROGRAM RADIO GRADIŠKE...PROGRAM RADIO GRADIŠKE...PROGRAM RADIO GRADIŠKE...PROGRAM RADIO GRADIŠKE...PROGRAM RADIO GRADIŠKE...PROGRAM RADIO GRADIŠKE...PROGRAM RADIO GRADIŠKE
7:00GRADIŠKA HRONIKA (R)7:00TREND
7:00AGRO GRADIŠKA (R)7:00GRADIŠKA HRONIKA (R)7:00GRADIŠKA HRONIKA (R)7:00GRADIŠKA HRONIKA (R)7:00GRADIŠKA HRONIKA (R)7:20TRAGOVIMA ISTORIJE7:30TRAGOVIMA ISTORIJE
7:30KUHINJICA7:30KUHINJICA7:30KUHINJICA7:30KUHINJICA7:30KUHINJICA7:25PROGRAM ZA DJECU7:35PROGRAM ZA DJECU
8:00JUTARNJI PROGRAM8:00JUTARNJI PROGRAM8:00JUTARNJI PROGRAM8:00JUTARNJI PROGRAM8:00JUTARNJI PROGRAM8:00JUTARNJI PR. IZBOR 5 dana (R)8:00JUTARNJI PR. IZBOR 5 dana (R)
9:00VIJESTI9:00VIJESTI9:00VIJESTI9:00VIJESTI9:00VIJESTI9:45ORNAMENTI 9:25BAŠTINA ZAVIČAJNIH STVARALACA
9:05JUTARNJI PROGRAM9:05JUTARNJI PROGRAM9:05JUTARNJI PROGRAM9:05JUTARNJI PROGRAM9:05JUTARNJI PROGRAM10:00AGRO GRADIŠKA
10:00BELI LUK I PAPRIČICA 10:00TEMPO 10:00NA KAFI SA 10:00ZABORAVLJENI 10:00PRIČE SA KAMENA 10:30MERIDIJANIMA 10:30PRIČE SA KAMENA
10:30KORAK PO KORAK 10:30ISKRA DUHOVNOSTI 11:00VIJESTI10:30ORNAMENTI 10:30TAJNE MUZEJA 11:00NA KAFI SA 11:00ISKRA DUHOVNOSTI (2023)
11:00VIJESTI11:00VIJESTI11:10STIL POWER BY REC PRODUCTION 10:45KOLAŽNI PROGRAM11:00VIJESTI12:00NA DNEVNOM REDU (R)11:30ORNAMENTI
11:10RADIO SPORT11:10AGRO GRADIŠKA (R)11:40JUTARNJI IZBOR11:00VIJESTI11:10KORAK PO KORAK (R)13:00FARMA 12:00RIJEČ ODBORNIKA (R)
11:25TRAGOVIMA ISTORIJE11:40JUTARNJI PROGRAM IZBOR12:30MERIDIJANIMA 11:10NA PRVOM MJESTU 11:40KOLAŽNI PROGRAM14:00TREND 13:00FARMA
11:30NA KRAJU SEDMICE (R)12:30TREND 13:00VIJESTI12:00JUTARNJI PR. IZBOR (R)12:00JUTARNJI PROGRAM IZBOR14:45KOLAZNI PROGRAM14:00SVET POLJOPRIVREDE
12:15JUTARNJI PR. IZBOR (R)13:00VIJESTI13:10TRAGOVIMA ISTORIJE13:00VIJESTI13:00VIJESTI15:35ZABORAVLJENI 15:00PESMOM KROZ SRBIJU (R)
13:00VIJESTI13:10TRAGOVIMA ISTORIJE13:30KUHINJICA13:10TRAGOVIMA ISTORIJE13:10TRAGOVIMA ISTORIJE16:05RIJEČ ODBORNIKA (R) 15:30MERIDIJANIMA
13:10TRAGOVIMA ISTORIJE13:30KUHINJICA14:00KOLAŽNI PROGRAM13:30KUHINJICA13:30KUHINJICA17:00NA KRAJU SEDMICE 16:00AUTO ŠOP MAGAZIN
13:30KUHINJICA14:00STIL POWER BY REC PRODUCTION 14:30NA KAFI SA 14:00PRIČE SA KAMENA 14:00NA KAFI SA 17:45TRAGOVIMA ISTORIJE16:30NA PRVOM MJESTU (R)
14:00SVET POLJOPRIVREDE (R) 15:00VIJESTI15:00VIJESTI14:30KOLAŽNI PROGRAM15:00VIJESTI18:00BANJALUČKIM KORZOM 17:00NA KRAJU SEDMICE
15:00VIJESTI15:10TRAGOVIMA ISTORIJE15:10TRAGOVIMA ISTORIJE15:00VIJESTI15:10TRAGOVIMA ISTORIJE19:30KORAK PO KORAK (R)18:00TREND
15:10TRAGOVIMA ISTORIJE15:20AGRO GRADIŠKA (R)15:15FARMA 15:10TRAGOVIMA ISTORIJE15:15PRIČE SA KAMENA 20:00 BAŠTINA ZAVIČAJNIH STVARALACA 18:30KUHINJICA vikend
15:15BELI LUK I PAPRIČICA (R)16:00TEMPO 16:00AUTO ŠOP MAGAZIN (R)15:15AGRO GRADIŠKA (R)16:00NA DNEVNOM REDU20:30PESMOM KROZ SRBIJU 19:30BANJALUČKIM KORZOM
16:00AUTO ŠOP MAGAZIN (R)16:30TAJNE MUZEJA16:30KOLAŽNI PROGRAM16:00SVET POLJPORIVREDE (R)17:00GRADIŠKA HRONIKA21:00NA KRAJU SEDMICE 20:30ZABORAVLJENI KORIJENI
16:30KOLAŽNI PROGRAM17:00GRADIŠKA HRONIKA17:00GRADIŠKA HRONIKA17:00GRADIŠKA HRONIKA17:20TRAGOVIMA ISTORIJE21:45TRAGOVIMA ISTORIJE21:00NA KRAJU SEDMICE
17:00GRADIŠKA HRONIKA17:20TRAGOVIMA ISTORIJE17:20TRAGOVIMA ISTORIJE17:20TRAGOVIMA ISTORIJE17:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)21:50ZABORAVLJENI KORIJENI 21:45BAŠTINA ZAVIČAJNIH STVARALACA
17:20TRAGOVIMA ISTORIJE17:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)17:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)17:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)18:00TREND 22:40ISKRA DUHOVNOSTI 22:45JUTARNJI PR. IZBOR 5 dana ®
17:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)18:30KUHINJICA18:30KUHINJICA18:30KUHINJICA18:30KUHINJICA23:10JUTARNJI PR. IZBOR 5 dana (R)0:00PROGRAM RADIO GRADIŠKE
18:30KUHINJICA19:00GRADIŠKA HRONIKA19:00GRADIŠKA HRONIKA19:00GRADIŠKA HRONIKA19:00GRADIŠKA HRONIKA0:00PROGRAM RADIO GRADIŠKE
19:00GRADIŠKA HRONIKA19:20TRAGOVIMA ISTORIJE19:20TRAGOVIMA ISTORIJE19:20TRAGOVIMA ISTORIJE19:20TRAGOVIMA ISTORIJE
19:20TRAGOVIMA ISTORIJE19:30KOLAŽNI PROGRAM19:30RIJEČ ODBORNIKA 19:30KOLAŽNI PROGRAM19:30RIJEČ ODBORNIKA
19:30KOLAŽNI PROGRAM20:00PESMOM KROZ SRBIJU 20:00NA PRVOM MJESTU 20:10NA DNEVNOM REDU 20:00MERIDIJANIMA
20:00TEMPO 21:00GRADIŠKA HRONIKA20:30KOLAŽNI PROGRAM21:00GRADIŠKA HRONIKA20:30KOLAŽNI PROGRAM
20:30KOLAŽNI PROGRAM21:20TRAGOVIMA ISTORIJE21:00GRADIŠKA HRONIKA21:20TRAGOVIMA ISTORIJE21:00GRADIŠKA HRONIKA
21:00GRADIŠKA HRONIKA21:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)21:20TRAGOVIMA ISTORIJE21:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)20:20TRAGOVIMA ISTORIJE
21:20TRAGOVIMA ISTORIJE22:10KOLAŽNI PROGRAM21:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)22:10PESMOM KROZ SRBIJU 21:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)
21:30JUTARNJI PR. IZBOR (R)23:00GRADIŠKA HRONIKA22:10KOLAŽNI PROGRAM23:00GRADIŠKA HRONIKA22:10TREND
23:00GRADIŠKA HRONIKA23:20KOLAŽNI PROGRAM23:00GRADIŠKA HRONIKA23:20KOLAŽNI PROGRAM23:00GRADIŠKA HRONIKA
23:20TEMPO 0:00PROGRAM RADIO GRADIŠKE23:20KOLAŽNI PROGRAM0:00PROGRAM RADIO GRADIŠKE23:25KOLAŽNI PROGRAM
0:00PROGRAM RADIO GRADIŠKE0:00PROGRAM RADIO GRADIŠKE0:00PROGRAM RADIO GRADIŠKE